katalog | košík (0 ks za 0 Kč) | kontakty | naše služby | odkazy | obchodní podmínky

Antikvariát Praha Karlín - jazykověda

zvolte stránku: - 1


Vybrané části ze skladby jazyka československého

Vybrané části ze skladby jazyka československého

III. část

Emil Smetánka
Klub moderních filologů, 1938. Volné složky v obálce.


100 Kč

Vybrané části ze skladby jazyka československého II. část

Vybrané části ze skladby jazyka československého II. část

Emil Smetánka
Klub moderních filologů, 1938, volné složky v obálce, dobře zachováno.


100 Kč

Jazykověda a příprava učitelů jazyků

Jazykověda a příprava učitelů jazyků

Teoretické problémy 1. díl

M. Kubík, W. Schmidt
Universita Karlova Praha, 1980, 1. vydání 198 stran, 500výtisků, vázaná s obálkou, ta je lehce natržena jinak krásný stav


100 Kč

Slovesné umění starého Říma

Slovesné umění starého Říma

Otakar Jiráni
G. Voleský, 1925, celoplátěná vazba, 234 stran, dobře zachováno.


100 Kč

Dědictví řeči

Dědictví řeči

Němec, Horálek a kol.
Panorama, 1986, brožovaná, 472 stran, pěkný stav.


70 Kč

O pojetí slavistiky (slavistika)

O pojetí slavistiky (slavistika)

Vývoj představ o jejím předmětu a podstatě

Milan Kudělka
Academia, Praha, 1984, celoplátěná vazba s přebalem, 285 stran, přebal stav viz foto, knižní blok v pěkném stavu.


150 Kč

Několik slangových slovníků

Několik slangových slovníků

Současný český kriminální slang, slang chartistů, slang profesionálních řidičů, slang teplárenských zaměstnanců, vojenský slang

Jaroslav Suk
Inverze, Praha, 1993, brožovaná, 137 stran, slangy, pěkný stav. Současný český kriminální slang, slang chartistů, slang profesionálních řidičů, slang teplárenských zaměstnanců, vojenský slang.


80 Kč

Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka

Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka

F. Cuřín, J. Novotný
SPN, Praha, 1981, brožovaná, na obálce nepatrná skvrna (stav viz foto), pěkný stav.


60 Kč

Úvod do syntaxe a sémantiky

Úvod do syntaxe a sémantiky

Některé nové směry v teoretické lingvistice

Petr Sgall a kolektiv
Academia, Praha, 1986, brožovaná, 197 stran, velmi pěkný stav. Lingvistika, teoretická lingvistika.


120 Kč

Časopis pro moderní filologii a literaturu ročník IV., sešit 2

Časopis pro moderní filologii a literaturu ročník IV., sešit 2

J. Máchal, J. Janko, Prokop M. Haškovec
Klub moderních filologů, Praha, 1914, původní brož, nerozřezáno, pěkný stav.


80 Kč

Časopis pro moderní filologii a literaturu ročník IV., sešit 3

Časopis pro moderní filologii a literaturu ročník IV., sešit 3

J. Máchal, J. Janko, Prokop M. Haškovec
Klub moderních filologů, Praha, 1914, původní brož, pěkný stav (viz foto).


80 Kč

Malý slovník českých slangů

Malý slovník českých slangů

Jaroslav Hubáček
Profil, Ostrava, 1988, celoplátěná vazba s přebalem, slangy, pěkný stav.


100 Kč

Náčrt dejín slovenského jazyka

Náčrt dejín slovenského jazyka

Rudolf Krajčovič
Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava, 1971, laminovaná vazba, slovenština, slovenský jazyk, pěkný stav.


100 Kč

Jak využívat Český národní korpus

Jak využívat Český národní korpus

F. Čermák, R. Blatná, J. Klímová, M. Kopřivová, K. Kučera, V. Petkevič, V. Schmiedtová, M. Šulc
NLN, Praha, 2005, brožovaná, ve spodní části mírně zvlněna, jinak pěkný stav. Studijní příručka pro přemýšlivé studenty, kteří chtějí vniknout do zákonitostí českého jazyka poněkud jinak, než je v tradičních učebnicích obvyklé. Pracuje s Českým národním korpusem, který při svém rozsahu 100 mili. slovních tvarů umožňuje interpretovat jazykové jevy ze zcela nových hledisek, především s využitím frekvence slov a tvarů a různých statistických funkcí. Příručka provede studenta jednoduchým i detailně sofistikovaným vyhledáváním.


80 Kč

Ženské časopisy pro pokročilé

Ženské časopisy pro pokročilé

Literární interpretace a kritická analýza diskurzu měsíčníku Marianne

Kateřina Kadlecová
Nakladatelství Bor, Liberec, 2006, brožovaná, jako nová. Exkluzivní měsíčník Marianne je po šesti letech své existence pro mnoho žen nezbytnou součástí příjemně stráveného volného času. Studie Kateřiny Kadlecové zkoumá Marianne, typický artefakt populární kultury, z hlediska ideologie a užitých jazykových prostředků a hledá odpovědi na následující otázky: Jaký je skutečný vliv časopisů, jako je Marianne, na čtenáře? Lze považovat estetickými prostředky hýřící a obratně napsané texty za umělecké, nebo jsou jen povrchními a instruktivními nositeli ideologických poselství hlásajících emancipaci, liberalismus, konzumerismus a hédonismus? Pokouší se nahlédnout do hloubky textů, které mohou být svým čtenářům rádcem, ale i našeptavačem.


100 Kč

Nejstarší česká duchovní lyrika

Nejstarší česká duchovní lyrika


Matice česká - Orbis, 1949, Praha, původní brož, 100 str. + obrazová příloha, pěkný stav.


100 Kč

Studie z poetiky

Studie z poetiky

Jan Mukařovský
Odeon, Praha, 1982, celoplátěná vazba s přebalem, 906 stran, přebal je v dobrém stavu, knižní blok pěkný stav.


300 Kč

Čtení o jazyce a poezii

Čtení o jazyce a poezii

Boh. Havránek, Jan Mukařovský
Družstevní práce, Praha, 1942, poloplátěná vazba, 505 stran, pěkný stav.


100 Kč

Výslovnost spisovné češtiny

Výslovnost spisovné češtiny


Academia, 1978, Praha, 320 str., pěkný stav. Publikace, navazující na Hálovu Výslovnost spisovné češtiny I, která se omezila na výslovnost slov českých, seznamuje se zásadami a pravidly výslovnosti obecných slov cizího původu. Obsáhlý abecední rejstřík jednotlivých přejatých slov s vyznačenou transkripcí jejich spisovné výslovnosti je prvním specializovaným českým výslovnostním slovníkem. Kniha vyplňuje mezeru, která dosud v naší odborné literatuře byla a určitě ji uvítají nejen herci, hlasatelé, učitelé atd., ale i všechny ostatní, kteří se zajímají o kulturu našeho jazyka.


100 Kč

Knížky lidového čtení (lidová slovesnost, folklor)

Knížky lidového čtení (lidová slovesnost, folklor)

Václav Rodomil Kramerius
Odeon, Praha, 1988, celoplátěná vazba s přebalem, obrazová příloha, výborný stav. Jedná se o výbor z tzv. knížek lidové čtení – konkrétně tato publikace obsahuje 7 povídek: Opatovický poklad, Kšaft, Železná košile, Vladimír, Velmi kratochvilná historie o Popelce, Život, činové a do pekla vzetí znamenitého a pověstného čarodějníka a kouzelníka doktora Jana Fausta, Znamenité a podivné příhody pana Prášílka. Knížky lidového čtení spolu s ústní lidovou slovesností jsou s nimi spojené folklórní žánry.


100 Kč

Živé prameny - Vznik Jiráskovy nové kroniky U nás (lidová slovesnost)

Živé prameny - Vznik Jiráskovy nové kroniky U nás (lidová slovesnost)

Jaroslava Janáčková
Kruh, Hradec Králové, 1980, celoplátěná vazba s přebalem, ten je v jednom místě opraven lepenkou, jinak pěkný stav. Autorka přináší například rozsáhlý text Celestýna Bydelského Pašeráková zpověď, jeho korespondenci aj. Celestýn Bydelský .Narodil se v Trubějov na Náchodsku v roce 1866. Byl ryzím a koncentrovaným příkladem lidového písmáka, jenž jako jeden z mála přežil do 20. století. Ilustruje lidský typus, který tento věk, jak se zdá, odsoudil k vyhynutí. Jeho zápisky lze využít k rekonstrukci myšlenkového světa venkovana 19. století, k průniku do mentality jeho sociální vrstvy. Konvolut jeho úvah, výpisků a informací sebraných sběrem v náchodském kraji k tomu poskytuje ideální materiál.


150 Kč

Brus jazyka českého

Brus jazyka českého


J. Otto, Praha, 1894, třetí vydání, celoplátěná původní vazba, pěkně zachováno.


700 Kč

Literární komparatistika

Literární komparatistika

Josef Hrabák
SPN, 1976, Praha, celoplátěná vazba, 206 str., pěkný stav.


100 Kč

zvolte stránku: - 1


Web: KD